Renter på forbrukslån

Forbrukslån er kjent for å være et dyrere lån sammenlignet med lån med sikkerhet. Grunnen til at forbrukslånet er dyrere handler nettopp om sikkerhet, og bankenes krav rundt sikkerhet for lånet. Med forbrukslån stiller ikke bankene noen krav om garanti, som gir høyere renter som kompensasjon for økt risiko. Men, hvor mye renter kan du egentlig forvente?

Kort om forbrukslån og renter

Forbrukslånet er et lån uten sikkererhet, noe som betyr at du som låntaker ikke må stille med sikkerhet i bolig eller ha noen egenkapital. Dette gjør det mulig for flere personer å ta opp forbrukslån, siden bankene vurderer søknaden basert på inntekt, gjeld og generell kredittvurdering av risiko.

Siden bankene ikke krever garanti, tar de en økt risiko. Og hvor stor risiko bankene faktisk tar, det avhenger av låntakers personlige økonomi og situasjon. Det er derfor renter blir satt individuelt. En person med høy årlig inntekt og lav grad av gjeld får tilbud om lavere rente enn en person som har en høyere grad av gjeld.

Tips: Les også – Så mye koster et forbrukslån.

Hvordan regner banken ut rentene?

Når bankene viser til renter på lån snakker de om nominell og effektiv rente. Den største forskjellen på disse to rentesatsene er hva som inngår i dem. Nominell rente viser kun hva du betaler i renter til banken, og blir satt etter risiko. Den effektive renten derimot, den inkluderer både renter og gebyrer, og viser de faktiske kostnadene ved lånet.

Nominell rentesats

Når bankene skal vurdere hvor høy eller lav rente de kan tilby ser de på kredittvurderingen som er gjort av låntaker. Kredittvurderingen inkluderer alle former for sikkerhet og risiko, som inntekter, utgifter og andre faktorer som påvirker betalingsevnen til låntaker. Eier du for eksempel en bolig regnes dette som sikkerhet, og du kan få tilbud om lavere rente. Har du barn eller bil blir det sett på som risiko, og du kan ende opp med et dårligere rentetilbud.

I tillegg til å vurdere risiko legges også selve lånet til grunn når bankene vurderer den nominelle renten. Formålet og beløpet på lånet settes opp mot din årlige inntekt. Nedbetalingstiden kan påvirke i både positiv og negativ retning, avhengig av lengden på den.

Bankene tar seg også betalt for å låne ut penger, og har bestemte satser som de legger til grunn ved siden av kredittvurderingen av låntaker.

Nominell rente er satt sammen av tre ulike faktorer:

  • Hva banken tar betalt for å låne ut penger
  • Kompensering for økt inflasjon
  • Kompensasjon for risko banken tar

Effektiv rente

Den effektive renten inkluderer alle former for renter, gebyrer og andre kostnader som er knyttet til lånet. Når du skal sammenligne og vurdere ulike lånetilbud er det denne rentesatsen du skal se på. Den viser hva lånet faktisk vil koste deg i løpet av et år. Vil du vite hvor mye renter du må betale hver måned kan du ta rentesatsen og dele på tolv.

Eksempel:

Forbrukslån med 13 % effektiv rente tilsvarer en månedlig rentesats på 1,03 %. Siden du kun betaler renter på det resterende beløpet vil du betale mer i avdrag og mindre i renter for hver måned.

Forventning til rente

Siden bankene fastsetter renten etter en individuell vurdering av låntakers personlige økonomi er det vanskelig å si nøyaktig hva slags rente du kan forvente på forbrukslånet. Ulike banker har også ulike kriterier til alder og inntekt, som også påvirker hva slags rente de kan tilby.

I gjennomsnitt ligger den effektive renten på forbrukslån på rundt 15 %. Du kan oppleve å få lavere rente enn dette, mellom 10 og 12 %, men også opp mot 20 %. Hva bankene tilbyr avhenger av hvor mye du ønsker å låne, din inntekt og din gjeld.

Hvor lang nedbetalingstid du ønsker påvirker også. Kortere nedbetalingstid gir høyere effektive renter da etableringsgebyret blir fordelt over en kortere periode. Samtidig blir de totale kostnadene lavere, siden du betaler renter over en kortere periode. Med lang nedbetalingstid får du lavere effektive renter, siden etableringsgebyret fordeles over en lengre periode. Samtidig blir den totale kostnaden høyere, siden du betaler flere månedlige gebyrer.

Tips: Les også vår artikkel om refinansiering av gjeld.

Oppsummering

Selv om den laveste nominelle renten ligger på 6 % tilbyr de aller fleste bankene en rente på mellom 10 og 15 % når det kommer til forbrukslån. Hvor mye du vil ende opp med å betale avhenger derimot av din personlige økonomi, hvor mye du ønsker å låne, og hvor lang nedbetalingstid du har behov for.