Slik finner du billigste forbrukslån

De fleste har en drøm de gjerne vil oppfylle. Dette kan være en tur til Maldivene, eller oppussing av badet. Av og til passer det ikke å vente til du har klart å spare opp det du trenger. Da kan et forbrukslån være et nyttig verktøy, da du slipper å oppsøke banken din for dette. På nett kan du selv finne den informasjonen du trenger for å ta et smart valg. Selve søkeprosessen gjør du også enklest på nett. Før du setter i gang, er det noen ting som er verdt å vite.

Hva er forbrukslån?

Et forbrukslån er et usikret lån. Dette betyr at du ikke gir banken pant i personlige eiendeler som sikkerhet for at lånet blir tilbakebetalt. Da banken tar en større risiko, betaler du som forbruker høyere rente på denne typen lån. Lånesummene du kan søke om på usikrede lån varierer fra rundt 5 000 kr til 600 000 kr. Nedbetalingstid er på maks fem år.

Før du søker om lån

Før du bestemmer deg for å søke, er det noen faktorer du bør vurdere. Det er viktig å vurdere andre alternativ enn forbrukslån. Er det for eksempel mulig å utvide boliglånet? Usikrede lån er et dyrere alternativ, og bør derfor ikke være førstevalg. Et annet alternativ er å bruke kredittkort. Dette er derimot kun aktuelt dersom du trenger pengene i kortere tid enn kredittkortets rentefrie periode. Etter dette har kredittkort generelt en svært høy rente.

Sammenlign for å finne billigste forbrukslån

Dersom du bestemmer deg for at et forbrukslån er det rette, er det viktig å sammenligne for å finne billigste alternativ. Det er ikke slik at alle lån er like dyre. Ulike aktører tilbyr ulik rentesats, i tillegg til ulike gebyrkostnader. Ser du på den effektive renten de ulike aktørene tilbyr, kan den variere fra under 20 % til over 200 %. Da er det viktig at du på forhånd har sammenlignet, slik at du ikke velger det dyreste. 

Den enkleste måten å finne informasjonen du trenger for å ta det beste valget er å søke på nett. Her kan du selv gå inn på nettsidene til de ulike tilbyderne for å finne informasjon. Det finnes også flere nettsider som sammenligner ulike tilbydere for deg. Husk at rentesatsen du får oppgitt før du søker ikke nødvendigvis er den renten du får. Renten blir alltid satt individuelt. Det betyr at du ikke får vite den reelle renten før du får svar på søknaden.

Send søknad til mer enn én tilbyder

Når du velger å søke forbrukslån er det lurt å søke hos flere tilbydere samtidig. Slik får du sammenligne de endelige tilbudene. Du kan velge å sende én og én søknad til tilbyderne du ønsker. Alternativt kan du bruke en lånemegler. Dette er en aktør som har samarbeid med flere tilbydere. Da sender du kun én søknad, som videresendes til flere låneaktører. Deretter får du svar fra alle og kan selv velge. Å søke lån er både gratis og uforpliktende.

Slik søker du om billig forbrukslån

Om du søker direkte til tilbyder eller gjennom lånmegler, er prosessen ganske lik. Du må først fylle ut et skjema på nett, der du blant annet fører opp kontaktinformasjon. Økonomisk informasjon, familiesituasjon, boforhold og hvilken lånesum du ønsker er også relevant. Ikke søk om mer enn du trenger når du fyller ut ønsket lånebeløp.

Det er enklest å signere skjemaet med Bank-ID, da bankene må utføre en kredittvurdering. Dette er en vurdering av blant annet inntekt, eksisterende gjeld og betalingsanmerkninger. For å få lån må du først vurderes betalingsdyktig, da denne informasjonen er relevant for hvilken rente du får. Ved å bruke Bank-ID kan tilbyder samle inn relevant dokumentasjon elektronisk. Du kan naturligvis velge å sende dokumentasjon med post, men dette medfører at selve søkeprosessen tar lenger tid.

Les også: Tanker om vekst innen forbrukslån

Etter du har søkt

Det varierer hvor lenge det går fra du har søkt til du får svar. Har du søkt elektronisk, får du ofte svar i løpet av 24 timer. Da vil du enten få avslag eller tilbud om lån. Vent til du har fått svar fra alle tilbyderne før du bestemmer deg. Sammenlign alle tilbudene og velg det beste for deg.

Når du får tilbud om lån, får du også en maksgrense for nedbetalingstid. Innenfor denne grensen, kan du selv bestemme hvor raskt du vil betale ned lånet. Du kan for eksempel bruke ett år, selv om banken gir deg fem år totalt. Husk at lenger nedbetalingstid betyr større låneutgifter for deg. Samtidig er det lite hensikt i å velge en kortere nedbetalingstid enn du kan betjene. Velg heller en nedbetalingsplan som er realistisk for din økonomi, men som gir rask nedbetaling av lånet.

 • Det tar som oftest 24 timer å få svar på elektronisk lånesøknad
 • Sammenlign tilbud for å finne det beste lånet for deg
 • Kort nedbetalingstid gir lavere totalkostnader

Oppsummering – billig forbrukslån

Det er viktig å bruke tid på å sammenligne ulike tilbydere før og etter du søker. Selve søkeprosessen gjør du relativt enkelt på nett. Det du må passe på her er at du ikke søker om mer enn det du egentlig trenger. Forbrukslån kan være en dyr måte å finansiere ting på om du ikke gjør tilstrekkelig forarbeid. Er du derimot påpasselig, og sammenligner mange tilbydere, kan du ende opp med et billig forbrukslån.

Renter på forbrukslån

Forbrukslån er kjent for å være et dyrere lån sammenlignet med lån med sikkerhet. Grunnen til at forbrukslånet er dyrere handler nettopp om sikkerhet, og bankenes krav rundt sikkerhet for lånet. Med forbrukslån stiller ikke bankene noen krav om garanti, som gir høyere renter som kompensasjon for økt risiko. Men, hvor mye renter kan du egentlig forvente?

Kort om forbrukslån og renter

Forbrukslånet er et lån uten sikkererhet, noe som betyr at du som låntaker ikke må stille med sikkerhet i bolig eller ha noen egenkapital. Dette gjør det mulig for flere personer å ta opp forbrukslån, siden bankene vurderer søknaden basert på inntekt, gjeld og generell kredittvurdering av risiko.

Siden bankene ikke krever garanti, tar de en økt risiko. Og hvor stor risiko bankene faktisk tar, det avhenger av låntakers personlige økonomi og situasjon. Det er derfor renter blir satt individuelt. En person med høy årlig inntekt og lav grad av gjeld får tilbud om lavere rente enn en person som har en høyere grad av gjeld.

Tips: Les også – Så mye koster et forbrukslån.

Hvordan regner banken ut rentene?

Når bankene viser til renter på lån snakker de om nominell og effektiv rente. Den største forskjellen på disse to rentesatsene er hva som inngår i dem. Nominell rente viser kun hva du betaler i renter til banken, og blir satt etter risiko. Den effektive renten derimot, den inkluderer både renter og gebyrer, og viser de faktiske kostnadene ved lånet.

Nominell rentesats

Når bankene skal vurdere hvor høy eller lav rente de kan tilby ser de på kredittvurderingen som er gjort av låntaker. Kredittvurderingen inkluderer alle former for sikkerhet og risiko, som inntekter, utgifter og andre faktorer som påvirker betalingsevnen til låntaker. Eier du for eksempel en bolig regnes dette som sikkerhet, og du kan få tilbud om lavere rente. Har du barn eller bil blir det sett på som risiko, og du kan ende opp med et dårligere rentetilbud.

I tillegg til å vurdere risiko legges også selve lånet til grunn når bankene vurderer den nominelle renten. Formålet og beløpet på lånet settes opp mot din årlige inntekt. Nedbetalingstiden kan påvirke i både positiv og negativ retning, avhengig av lengden på den.

Bankene tar seg også betalt for å låne ut penger, og har bestemte satser som de legger til grunn ved siden av kredittvurderingen av låntaker.

Nominell rente er satt sammen av tre ulike faktorer:

 • Hva banken tar betalt for å låne ut penger
 • Kompensering for økt inflasjon
 • Kompensasjon for risko banken tar

Effektiv rente

Den effektive renten inkluderer alle former for renter, gebyrer og andre kostnader som er knyttet til lånet. Når du skal sammenligne og vurdere ulike lånetilbud er det denne rentesatsen du skal se på. Den viser hva lånet faktisk vil koste deg i løpet av et år. Vil du vite hvor mye renter du må betale hver måned kan du ta rentesatsen og dele på tolv.

Eksempel:

Forbrukslån med 13 % effektiv rente tilsvarer en månedlig rentesats på 1,03 %. Siden du kun betaler renter på det resterende beløpet vil du betale mer i avdrag og mindre i renter for hver måned.

Forventning til rente

Siden bankene fastsetter renten etter en individuell vurdering av låntakers personlige økonomi er det vanskelig å si nøyaktig hva slags rente du kan forvente på forbrukslånet. Ulike banker har også ulike kriterier til alder og inntekt, som også påvirker hva slags rente de kan tilby.

I gjennomsnitt ligger den effektive renten på forbrukslån på rundt 15 %. Du kan oppleve å få lavere rente enn dette, mellom 10 og 12 %, men også opp mot 20 %. Hva bankene tilbyr avhenger av hvor mye du ønsker å låne, din inntekt og din gjeld.

Hvor lang nedbetalingstid du ønsker påvirker også. Kortere nedbetalingstid gir høyere effektive renter da etableringsgebyret blir fordelt over en kortere periode. Samtidig blir de totale kostnadene lavere, siden du betaler renter over en kortere periode. Med lang nedbetalingstid får du lavere effektive renter, siden etableringsgebyret fordeles over en lengre periode. Samtidig blir den totale kostnaden høyere, siden du betaler flere månedlige gebyrer.

Tips: Les også vår artikkel om refinansiering av gjeld.

Oppsummering

Selv om den laveste nominelle renten ligger på 6 % tilbyr de aller fleste bankene en rente på mellom 10 og 15 % når det kommer til forbrukslån. Hvor mye du vil ende opp med å betale avhenger derimot av din personlige økonomi, hvor mye du ønsker å låne, og hvor lang nedbetalingstid du har behov for.

Kjøp bobil med forbrukslån

Å reise med bobil er en foretrukket ferie for mange. Frihetsfølelsen av å sette seg i bilen som tar deg hvor som helst, er en god følelse. Prisen er høy og drømmen lar seg vanskelig gjennomføre uten lån. Her finner du noen gode tips til hvordan skaffe riktig forbrukslån til bobil.

Forbrukslån og lån med sikkerhet

Når det gjelder lån til bobil kan dette tas med og uten sikkerhet. Den økonomiske situasjonen og bobilens alder påvirker hvilket valg som er klokest. Før du tar valget kan det være lurt å følge fem gode tips i forkant:

 1. Skaff en total oversikt over husstandens samlede økonomi.
 2. Man bør vite hva man ønsker seg. Ny eller brukt bobil?
 3. Det er også viktig å ha en nedbetalingsplan klar.
 4. Bruk gjerne tiden til å undersøke mange ulike typer lån på nettet.
 5. Det finnes et mylder av tilbydere. Velg en seriøs aktør.

Følger man disse rådene, blir kjøpet tryggere. Bobilen står klar til å brukes før man venter det, og den gode prosessen i forkant gjør situasjonen mye mer behagelig å være i.

Tips: Så mye koster et forbrukslån.

Forbrukslån

Hvis lån uten sikkerhet er det rette valget, vil låntager få høyere rentekostnader månedlig. Fordelen er derimot at man slipper å ta pant i bobilen. Søker man forbrukslån uten sikkerhet, gjøres dette på lik måte som i alle andre situasjoner der man søker forbrukslån. Dersom bobilen er over 15 år, kan man uansett ikke søke lån i sikkerhet.

Lån uten sikkerhet er helt klart det foretrukne lånet dersom man går til innkjøp av en eldre bobil, som i de fleste tilfeller også er mye lavere i pris enn nye bobiler. Lånet vil derfor kunne betales ned raskere rett og slett fordi det er lavere.

Lånerammen på forbrukslån går til 600 000 kroner, og den kan brukes til å kjøp en bobil. Med forbrukslån vil du bruke maks fem år på å nedbetale lånet. Dette gir et lån som kan nedbetales raskere, noe som kan påvirke de totale kostnadene.

Lån med sikkerhet

Tar man opp lån med sikkerhet, må man regne med å ta pant i bobilen. I utgangspunktet kan alle bobiler tas pant i, så lenge alderen på bobilen ikke overskrider 15 år. Bankene tar da pant i kun selve bobilen, og ikke i fortelt og annet tilbehør.

Tar man opp et lån med sikkerhet, kan også bankene stille følgende krav:

 • Krav til egenkapital. Hvor stor prosent kan variere fra bank til bank.
 • Krav om at låntager tegner kaskoforsikring i vogna.

Lån med sikkerhet bør være det foretrukne lånet ved kjøp av ny bobil, da dette medfører større kjøpskostnad. Denne type lån gir også en lavere rente, som igjen kan sørge for en romsligere økonomi månedlig. Det beste tipset vil da være å først kontakte banken man allerede bruker. Noe som også kan være lurt, er å undersøke muligheten for at bobillånet blir en del av en total pakke, og at lånene i samlet sum gir lavere rentekostnader.

Kjøp forsikring

Det er ingen krav til kaskoforsikring dersom du tar opp forbrukslån uten sikkerhet, men det kan likevel være klokt å skaffe seg dette. Bobiler er ofte komplekse kjøretøy og feil kan oppstå. Med forsikring er du trygg, og har sikkerhet hvis noe skulle oppstå. Det er kjedelig å sitte igjen med lån og ingen bobil hvis uhellet først er ute.

Større risiko ved gammel bobil

Vær klar over at risikoen for feil og mangler er større ved kjøp av gammel bobil. Sjekk alltid registeret for heftelser for motorvogn i forkant av kjøpet. Det kan være lurt å ta med en fagperson på visning dersom man har dette i sitt nettverk.
Dersom feriedrømmen ender opp som bomkjøp, vil det være veldig trist. På nett finner du en nyttig sjekkliste å bruke ved kjøp av gammel bobil.

Gjør kloke valg når du skal velge forbrukslån

Sørg for å gjøre kloke valg, både i forhold til type lån og type bobil. I noen tilfeller vil lån uten sikkerhet være det foretrukne valget. Forbrukslånet er dyrere enn lån med sikkerhet, det blir derfor viktig å undersøke om bobilen man kjøper er i god stand. Siden det finnes flere tilbydere av lån som tilbyr ulike vilkår er det viktig å sammenligne tilbud slik at du finner det beste lånet.

Når lønner det seg med forbrukslån?

Et lån uten sikkerhet kan brukes helt fritt, og skal gjerne dekke et helt spesielt behov for lånetaker. Usikre lån er ikke ment som en løsning eller et alternativ i hverdagen, men en redning når uforutsette utgifter oppstår – når lønner det seg egentlig å søke om et forbrukslån?

Dine behov

Første steg er å finne ut hva du trenger lånet til. I og med et forbrukslån blir innvilget de med god økonomisk kontroll og oversikt over egne midler, bør det være særskilte årsaker til hvorfor banken skal utstede en stor og ekstra sum i tillegg til egen sparing og inntekt.

At en livssituasjon endres kan skje hvem som helst og er uavhengig av hvor godt stilt man er finansielt. Kanskje trenger du å flytte på dagen etter et samlivsbrudd eller du blir uforutsett gravid og venter barn? Å søke om et lån kan ha mange årsaker utover de tradisjonelle som kjøp av bil, bolig eller oppussing. En fellesnevner er ofte at man trenger en sum penger for å dekke ett akutt behov som ikke kan betales med egen inntekt akkurat der og da.

Tips: Les også hvordan finne billigste forbrukslån.

Forbrukslån kan brukes ved

 • Kjøp av møbler, inventar, elektronikk eller hvitevarer i forbindelse med flytting eller boligkjøp.
 • Bil- eller båtkjøp som ikke blir dekket av båt-eller billån.
 • Renovering eller oppussing av bolig.
 • Reparasjoner og utbedringer som ikke dekkes av forsikring.
 • Refinansiering av kreditt eller annen gjeld.
 • Om du har behov for mer enn 30 000 og du trenger mer enn tre til fire måneder for å tilbakebetale lånet.

Forbrukslån kan også være redningen ved mange små lån og kreditter. Dette er hvis lånet blir brukt som refinansiering og samler all gjelder i ett. Da blir kravene betalt ut og du får et lån å forholde deg til. Bankene kan ikke innvilge lån om du har inkassosaker eller betalingsanmerkninger.

Forbrukslånet er den beste løsningen når du ønsker å samle all gjeld. Med lavere rentekostnader enn kredittkort, er denne type lån uten sikkerhet tidsbesparende og rimeligere enn lånebetingelsene som følger kredittkjøp.

Om en ulykke oppstår som en bilskade eller et rør sprekker som ikke dekkes av forsikring, så vil det være smartere med et forbrukslån enn å vente til du har penger på konto. Da kan skaden ha forverret seg og du vil ende opp med å betale mye mer enn i utgangspunktet for å dekke en reparasjon eller utbedring. Og ved salg av bolig kan et forbrukslån hjelpe deg med å få økt boligverdien om det kan være vanskelig å få utvidet boliglånet.

Når er forbrukslånet gunstig?

Lån er gunstigst med de beste vilkårene som mulig. Dette er hva du skal spørre og se etter når du sender inn din lånesøknad hos banken.

 • Nedbetalingstid – Jo kortere nedbetalingstid, jo lavere totale kostnader
 • Lav effektiv rente – Alle kostnader tilknyttet lånet hver måned
 • Vilkår – som gebyrer, krav til alder og kredittscore, betalingsevne, lånesum osv.
 • Fleksibilitet
 • Når risikoen for mislighold er lavest.
 • Jo mer pålitelig betaler og kunde du er, jo bedre lånebetingelser.
 • Når to søker om ett forbrukslån blir låneevnen høyere. Rentene kan også bli lavere med en medlåntaker.

Verdt å tenke på

Å begrunne årsaken for å søke om et forbrukslån vil banken din bare sette pris på. Det er ikke et krav, men viser bankene at lånet er gjennomtenkt og at du kjenner til betingelsene og vilkårene som kommer med en slik kontrakt. Kanskje er det andre type, for eksempel, smålån, kredittkort eller mikrolån som passer bedre ditt behov.
Til syvende og sist avhenger forbrukslånet av både lånebeløp og din økonomiske situasjon. Du kan finne ut hvor mye du kan låne ved å bruke en låneagent, lånekalkulatorer eller anbudssider.

Så mye koster et forbrukslån

Et forbrukslån kan være praktisk. Du kan søke om ønsket lånebeløp, få en fleksibel nedbetalingstid, og du kan bruke lånet til det du ønsker. Men selv om lånet har sine fordeler, må du ikke glemme kostnadene knyttet til lån. Som et fleksibelt usikkert lån er det knyttet en del risiko til lånet fra bankens side. Og den betaler du som låntaker for i form av økte renter og gebyrer.

Forbrukslån kort forklart

Et forbrukslån er et lån hvor bankene ikke stiller krav til sikkerhet. Du må med andre ord ikke stille med sikkerhet i bolig eller betale depositum for å få innvilget lånet. Når bankene vurderer muligheten for å innvilge lånet ser de på din økonomi og kredittscore. Har du en god score vil du få et bedre lånetilbud. Har du en dårlig score kan du risikere å ikke få innvilget lånet.

Med forbrukslån kan du søke om mellom 1 000 og 600 000 kroner til ønsket bruk. Bankene stiller ingen krav til hva forbrukslånet brukes til. Så snart lånet står på konto kan du benytte det slik du selv ønsker. Lånet må nedbetales innen 5 år, med unntak av lån til refinansiering, da er nedbetalingstiden på 15 år.

Kostnader knyttet til forbrukslån

Forbrukslån regnes som et dyrt lån, mest av alt på grunn av de høye rentene. Siden bankene ikke stiller krav til sikkerhet er rentene høyere. Den høye renten brukes som kompensasjon for manglende sikkerhet. I tillegg til renter kommer det ekstra gebyrer som banken krever for å administrere lånet for deg.

Renter

Når vi snakker om renter på lån viser vi til nominelle og effektive renter. Den nominelle renten viser hva du betaler i kun renter til banken, mens den effektive renten viser de faktiske utgiftene. Dette er hva lånet koster i gjennomsnitt inkludert renter og gebyrer. Hvor mye du må betale i rente avhenger av ønsket nedbetalingstid og din kredittscore.

Får du en dårlig score regner bankene deg som en risiko. For å kompensere for risiko får du tilbud om et lån med høyere rente. Bedre kredittscore gir lavere renter.

Gebyrer

Det finnes flere ulike gebyrer som bankene krever i forbindelse med lån.

 • Etableringsgebyr
 • Termingebyr
 • Fakturagebyr
 • Purregebyr

Etableringsgebyr er noe alle bankene krever når de oppretter en låneavtale. Hvor mye du må betale i etableringsgebyr avhenger av lånets størrelse og hvilke satser banken benytter seg av.

Termingebyr er også kjent som administrasjonsgebyr. Dette er er gebyr du betaler hver måned sammen med den månedlige betalingen. Hvor mye et slikt gebyr ligger på varierer fra bank til bank. Noen få banker krever ingen gebyrer. Andre igjen har en sats mellom 29 og 59 kroner per måned.

Fakturagebyr og purregebyr er begge gebyrer du kan unngå, Fakturagebyret kreves for å sende ut faktura i posten. Inngår du en avtalegiro eller ber om e-faktura unngår du dette gebyret. Og purregebyr unngås ved å betale faktura i tide. Får du problemer med å betale, så ring banken. Du kan få utsettelse av betalingen, ofte uten ekstra kostnader.

Hvordan nedbetalingstid påvirker kostnader

Forbrukslånet har en fleksibel nedbetalingstid. Det betyr at du velger hvilken nedbetalingstid du ønsker. Maksimalt 5 år for ordinært forbrukslån og 15 år for refinansiering.

En felle mange lånesøkere går i er å fokusere kun på renter, gebyrer og de månedlige kostnadene. Lengre nedbetalingstid gir lavere månedlige kostnader, men du får i tillegg en høyere totalsum på lånet. Ved å redusere lånekostnaden fra tre til fem år kan lånet koste over 1 500 kroner ekstra i måneden. Til gjengjeld vil du redusere de månedlige kostnadene med flere tusen i året.

Grunnen til at nedbetalingstiden påvirker de totale kostnadene er lengden. Jo lengre nedbetalingstid du har jo, lengre betaler du renter og gebyrer. Du vil kanskje se at de effektive rentene blir relativt mye høyere på lån med ett til to års nedbetalingstid. Dette fordi etableringsgebyret spres ut over en kortere periode. Samtidig vil et lån med lengre nedbetalingstid få lavere rente.

Totale lånekostnader

De totale kostnadene knyttet til forbrukslånet påvirkes av renter, gebyrer og nedbetalingstiden. Selv om et lån har en gunstig rente og overkommelig månedsbeløp kan dette bli et dyrt lån. Dette avhenger ene og alene av nedbetalingstiden.

Her er to låneeksempler:

Eksempel 1: Lån på 150 000 kroner med en nedbetalingstid på 5 år og effektiv rente på 11,31 %. Det månedlige beløpet ligger på 3 225 kroner. Den totale kostnaden på dette lånet kommer på 43 481 kroner. Du vil med andre ord ende opp med å betale 193 481 kroner tilbake for dette lånet.

Eksempel 2: Lån på 150 000 kroner med en nedbetalingstid på 2 år og en effektiv rente på 11,73 %. De månedlige kostnadene går her opp til 6 960 kroner i måned. Men de totale kostnadene blir 17 036 kroner. Dette lånet får da et totalbeløp på 167 036 kroner. Du betaler over 3 000 kroner mer i måneden, men du sparer deg selv for over 26 000 kroner.

Sammenligning av lånetilbud

Siden bankene har ulike kriterier og tilbyr ulike lån er det verdt å søke lån flere steder. Da øker du ikke bare sjansene dine for å få innvilget lån. Du får også muligheten til å sammenligne de ulike lånetilbudene. Når du skal sammenligne er kostnaden på lånet viktig.

Vårt beste tips er å se på hvordan nedbetalingstiden påvirker totalbeløpet og månedskostnadene før du søker om lån. Dette kan du gjøre gjennom en lånekalkulator. Etter at du har fått lånetilbud må du se på renter, gebyrer og totale kostnader. På denne måten vil du finne frem til et lån du har råd til. Og det beste lånetilbudet på markedet for deg.

Ofte stilte spørsmål

Hvem kan søke om forbrukslån?

For å kunne søke om forbrukslån i Norge må du være minst 18 år gammel. Du må ha fast bosted i Norge og være registrert i folkeregisteret. Er du ikke registrert må du ha jobbet i og skattet til Norge de siste tre årene.

Tips: Se forsiden for mer info om forbrukslån

Hva er aldersgrensen på forbrukslån?

Aldersgrensen på å ta opp lån er 18 år i Norge. Men som et ledd i å bremse økningen av forbrukslån har bankene individuelle aldersgrenser. Noen tilbyr lån til alle over 18 år. Andre har igjen en aldersgrense på enten 23 eller 25 år.

Hva er rentene på forbrukslån?

Hva slags rente du får tilbud om vil være individuelt og avhengig av din kredittscore. Som en gjenganger kan vi si at vi sjelden ser lån med mindre enn 10 % effektiv rente. Har du nedbetalingstid på 1 år, kan du oppleve å få en effektiv rente opp mot 40 %.

Hvor mye kan jeg låne?

Med forbrukslån kan du låne mellom 1 000 og 600 000 kroner.

Hvor lang tid tar det før pengene står på konto?

Dette varierer fra bank til bank. Normalt tar det bankene under 24 timer å behandle søknaden. Så snart du har godkjent og sendt inn signert avtale må denne verifiseres av banken. Dette kan ta opp mot et døgn. Innimellom oftere, avhengig av når du søker. Fra banken har godkjent utbetaling av lånet til det står på din konto tar det normalt mellom 1 og 3 virkedager. I noen tilfeller kan det ta opptil 6 dager.

Hva kan forbrukslånet brukes til?

Alt utenom å finansiere pengespill. Populære bruksområder for forbrukslån er oppussing, kjøpe nye møbler, pusse opp hjemme og dekke uforutsette utgifter. Enkelte bruker også forbrukslånet til å betale for en ferie eller ha egenkapital ved boligkjøp.

Så mye kan du spare på å refinansiere dyr gjeld

Gjeldsslaver finnes det mange av i Norge, og vi tør nærmest å vedde på at minst ni av ti som leser denne artikkelen har gjeld til norske kreditorer. Og vi antar at det samme antallet synes det er kjedelig å betale renter og gebyrer på gjelden. Akkurat det kan vi ikke hjelpe deg med å bli kvitt, men vi kan komme med noen eksempler på hvor mye du kan spare på å refinansiere gjeld.

Så enkelt er det å refinansiere

Det er svært mange som aldri refinansierer lånene sine, og forholder seg til samme bank livet ut. Dette er ganske enkelt og greit, men sjeldent veldig gunstig med tanke på kostnaden. For rundt neste hjørne står det som regel alltid en bank og venter på å tilby deg lavere rente! Og trodde du at det var slitsomt å refinansiere? Så enkelt er det faktisk:

 • Du tar opp et nytt lån på tilsvarende sum som du har i dyr gjeld fra før av
 • Du får godkjent søknaden på 5 minutter, og lånet utbetalt innen timer/dager
 • Du bruker hele lånesummen på å betale ned den dyre gjelden
 • … og vipps, du har refinansiert til en ny og bedre rente!

Mye penger å spare

Det er naturligvis vanskelig å si akkurat hvor mye du kommer til å spare på å refinansiere gjelden din, ettersom vi ikke vet hvilken rente du har. Men et konkret eksempel kan uansett gi deg et visst bilde av hvor mye man faktisk kan spare gjennom refinansiering av dyr gjeld. Ser vi for oss at du har et forbrukslån på 50 000 kroner med en effektiv rente på 21 prosent, så blir regnestykket enkelt.

Det nye lånet ditt har en rente på kun 14 prosent. Tidligere betalte du årlig 10 500 kroner i renter. Etter å ha refinansiert betaler du kun 7000 kroner/årlig i renter. Du har da spart hele 3500 kroner per år på noe som tok deg kun noen få minutter!

Refinansiering er spesielt gunstig dersom man har flere kredittkort ifølge finansportalen Refinansiere. Da betaler man gebyrer på hvert enkelt kort, og trolig også en langt høyere rente enn i vårt eksempel. Helt klart penger å spare for de fleste!

Refinansiering av alle typer lån

Det er ikke bare dyre lån som forbrukslån og kredittkort som refinansieres. Vi anbefaler også at man sjekker boliglånet jevnlig, for selv om prosenten man sparer inn ved å refinansiere her kanskje ikke er så stor, så vil innsparingen allikevel være veldig stor. Har man aldri byttet bank, så vil man sjeldent få renten automatisk satt ned av den nåværende banken.

Derfor er det viktig å kontakte banken jevnlig for å høre om det er mulig å få lavere rente. Kanskje bør man til og med presse banken litt, slik at man truer med å skifte bank hvis man ikke får et billigere lån. Da slipper man samtidig den noe slitsomme prosessen med å bytte bank, samtidig som man sparer penger på renter og gebyrer. En verdifull samtale å ta med andre ord!

Collector Bank

Collector Bank har eksistert i Sverige siden 1999, mens den norske avdelingen ble opprettet i 2008. Banken retter seg primært mot bedriftsmarkedet, der de tilbyr ulike finansieringsløsninger, blant annet for netthandel, men de har også et tradisjonelt forbrukslån rettet direkte mot privatkunder.

Collector tilbyr forbrukslån på mellom 20.000kr. Og 250.000kr. Med en nominell rente fra 9,9% og opp til 19,9%. Etableringsgebyret er, uansett lånebeløp, 750kr. Og det månedlige termingebyret er på 50kr.

Collector har en litt annen søknadsprosess enn de fleste andre banker på det norske markedet. Frem for å foreta en kredittvurdering av deg før de sender deg et lånetilbud, vil de basere sitt tilbud utelukkende på informasjonen du oppgir i søknadsskjemaet. Først etter at du har signert den digitale låneavtalen ved hjelp av BankID, vil banken foreta en kredittsjekk av deg og gjøre den endelige godkjenningen av lånet. Det betyr at du i praksis kan bli tilbudt et lån, men senere, etter at du har signert låneavtalen, oppleve at søknaden likevel blir avslått, fordi kredittvurderingen gir annet bilde av din økonomi, enn opplysningene du har oppgitt i søknadsskjemaet.

Betalingsforsikring på lån fra Collector Bank

I likhet med mange andre aktører på markedet, tilbyr også Collector Bank en egen forsikring som dekker avdrag på lånet i inntil 12 måneder, hvis man skulle bli arbeidsledig eller sykemeldt. Forsikringen tilbys gjennom franske BNP Paribas, og har vilkår som er helt standard for bransjen. Hvis du blir arbeidsledig eller arbeidsufør innenfor gitte kriterier, vil forsikringen dekke det månedlige avdraget, begrenset oppad til 13.000kr. pr. måned, i inntil 12 måneder. Som tilsvarende forsikringer hos andre banker, er dette dog en relativt kostbar forsikring. Hos Collector Bank må du betale 7,5% av saldoen på lånet i månedlig forsikringspremie.

Fakturabetaling av kjøp gjort online

Hvis du har handlet en del online, har du kanskje kommet over nettbutikker som tilbyr fakturabetaling via Collector Bank. Dette fungerer i praksis ved at du, frem for å betale med kort, velger å få levert en faktura sammen med varen. Når nettbutikken har sendt deg din ordre, overføres fordringen til Collector Bank, og de står for den videre inndrivelsen av pengene. Hvis du velger å betale hele kjøpesummen før forfallsdato, koster kreditten deg ingenting. Du har imidlertid også muligheten for å dele betalingen opp i inntil 12 avdrag, hvis du ønsker det.

10 regler om forbrukslån

Vi opplever stadig større interesse rundt forbrukslån i Norge, og hvert eneste år tas det opp flere titalls tusener av nye forbrukslån i norske banker. Derfor kan det være veldig greit å opplyse om en del av de «standardreglene» som gjelder for slike lån, slik at man unngår kjipe situasjoner og pengetrøbbel etter å ha lånt penger. Her er 10 vanlige regler om forbrukslån.

1. Sikkerhet er ikke nødvendig

Noe som er en regel, men også en meget stor fordel, er at man ikke må stille med sikkerhet for å ta opp et forbrukslån. Med sikkerhet menes det vanligvis pant i eiendom, eller egenkapital i form av penger. Verken det ene eller det andre er nødvendig for å ta opp et slikt lån, og man vil heller ikke «få lov» til det av banken – ettersom dette er et av vilkårene for denne typen lån. Det gjør også at renten ligger noe høyere enn for sikrede lån.

2. Så mye kan du låne

Regelen for hvor mye man teoretisk sett kan låne skiller seg ut fra hvor mye du faktisk kan låne. Med det mener vi at akkurat hvor mye du kan låne avhenger av din egen økonomi og inntekt, samtidig som hovedregelen er at et forbrukslån maksimalt kan være på 500 000 kroner. Dette er det norske lover som bestemmer, og det er lite trolig at denne grensen vil øke med det første.

3. Nedbetalingen er ekstremt viktig

En regel som gjelder for alle som tar opp et forbrukslån, er at nedbetalingen av lånet er svært viktig. For hvis man ikke betaler regningene i tide, så skal det ikke mange dager eller ukene til før regningene vokser seg ekstra store i form av strafferenter- og gebyrer. Derfor er det særdeles viktig at man følger med på betalingsplanen man har satt seg, slik at lånet ikke blir unødvendig stort, og kanskje til slutt også uhåndterlig.

4. Et forbrukslån må ikke være dyrt

Selv om forbrukslån kanskje har et ufortjent dårlig rykte på seg, så er det en viss sannhet i at disse lånene kommer til å koste deg litt penger. Gjennomsnittlig effektiv rente ligger tross alt på rundt 15 prosent, så du må regne med å betale litt ekstra – men for de fleste så er de mange fordelene med et slikt lån verdt vel så det. Dessuten er det mulig å få et lån til en effektiv rente på under 10 prosent, så det er ingen umulighet med et billig lån.

5. Du kan bruke pengene på akkurat hva du vil

En annen stor fordel, som også er en regel, er at det ikke finnes noen restriksjoner på hva man kan bruke lånepengene fra et forbrukslån på. Vil du kjøpe deg ny (brukt)bil, så kan du gjøre det. Skal du reise til et land langt i det fjerne, og trenger penger, så kan du søke om et forbrukslån. Regelen er enkel – du bruker pengene på akkurat hva du vil (naturligvis innenfor lovens rammer) – og trenger heller ikke forklare til banken hvorfor du trenger lånet.

6. Man må være minst 18 år gammel for å låne

Enkelte regler kommer man ikke foruten om når det gjelder forbrukslån og denne typen kredittlån, ettersom de fastsettes av det norske lovverket, og ikke av bankene selv. En av disse reglene går på aldersgrensen. For å ta opp et kredittlån til forbruk i Norge, så er man nødt til å være minst 18 år gammel. Enkelte banker har også satt denne aldersgrensen noe høyere, slik at man kanskje må være 20, 21 eller 23 år for å få lån.

7. Ikke lån mer enn nødvendig

En regel som ikke gjelder direkte for lånene i seg selv, men for deg som skal ta opp lån, er at det er viktig at man ikke tar opp flere lån enn nødvendig, eller låner større summer enn hva man faktisk trenger. For jo lengre tid du bruker på å betale ned et lån, jo større vil totalsummen bli. Og jo høyere lånesummen er, jo lengre tid vil du bruke på å betale ned lånet. Moralen er altså – lån så lite som mulig!

8. Du får ikke låne med betalingsanmerkning

Før man i det hele tatt får et forbrukslån, så er man nødt til å gjennomføre en kredittsjekk. Her vil banken blant annet finne ut om du har betalingsanmerkninger eller inkassosaker fra tidligere misligholdte lån eller av andre årsaker har blitt oppført i det negative registeret. I så fall vil du ikke få låne penger, ettersom nærmest alle norske banker har en regel om at de ikke tilbyr forbrukslån til søkere som har betalingsanmerkning eller aktive inkassosaker på søketidspunktet.

9. Forbrukslån er billigere enn kredittkort

En gylden regel for deg som lurer på om du skal velge forbrukslån eller kredittkort når du trenger penger, er at førstnevnte i de fleste tilfeller er det billigste alternativet. Dette fordi renten på slike lån som regel er langt lavere enn hva man kan forvente ved et kredittkort, der man gjerne må ut med så mye som 25-30 prosent eller mer i renter. Følgelig anbefaler vi som regel forbrukslån når man skal betale ned noe over lengre tid.

10. Du kan forhandle med banken om lavere rente

En regel mange ikke er klar over, er at den renten som er fastsatt på nettsidene til bankene kun er eksempelrenten. Det er mulig å forhandle seg til lavere rente dersom man har gode argumenter for dette, og vi anbefaler at man sammenligner tilbud fra flere banker for å se hvem som er den billigste. Du bør aldri takke ja til et lånetilbud uten å ha sjekket hvor billig du kan få lånet i en annen bank. En enkel og effektiv regel som garantert kommer til å spare deg for penger.