Så mye koster et forbrukslån

Et forbrukslån kan være praktisk. Du kan søke om ønsket lånebeløp, få en fleksibel nedbetalingstid, og du kan bruke lånet til det du ønsker. Men selv om lånet har sine fordeler, må du ikke glemme kostnadene knyttet til lån. Som et fleksibelt usikkert lån er det knyttet en del risiko til lånet fra bankens side. Og den betaler du som låntaker for i form av økte renter og gebyrer.

Forbrukslån kort forklart

Et forbrukslån er et lån hvor bankene ikke stiller krav til sikkerhet. Du må med andre ord ikke stille med sikkerhet i bolig eller betale depositum for å få innvilget lånet. Når bankene vurderer muligheten for å innvilge lånet ser de på din økonomi og kredittscore. Har du en god score vil du få et bedre lånetilbud. Har du en dårlig score kan du risikere å ikke få innvilget lånet.

Med forbrukslån kan du søke om mellom 1 000 og 600 000 kroner til ønsket bruk. Bankene stiller ingen krav til hva forbrukslånet brukes til. Så snart lånet står på konto kan du benytte det slik du selv ønsker. Lånet må nedbetales innen 5 år, med unntak av lån til refinansiering, da er nedbetalingstiden på 15 år.

Kostnader knyttet til forbrukslån

Forbrukslån regnes som et dyrt lån, mest av alt på grunn av de høye rentene. Siden bankene ikke stiller krav til sikkerhet er rentene høyere. Den høye renten brukes som kompensasjon for manglende sikkerhet. I tillegg til renter kommer det ekstra gebyrer som banken krever for å administrere lånet for deg.

Renter

Når vi snakker om renter på lån viser vi til nominelle og effektive renter. Den nominelle renten viser hva du betaler i kun renter til banken, mens den effektive renten viser de faktiske utgiftene. Dette er hva lånet koster i gjennomsnitt inkludert renter og gebyrer. Hvor mye du må betale i rente avhenger av ønsket nedbetalingstid og din kredittscore.

Får du en dårlig score regner bankene deg som en risiko. For å kompensere for risiko får du tilbud om et lån med høyere rente. Bedre kredittscore gir lavere renter.

Gebyrer

Det finnes flere ulike gebyrer som bankene krever i forbindelse med lån.

  • Etableringsgebyr
  • Termingebyr
  • Fakturagebyr
  • Purregebyr

Etableringsgebyr er noe alle bankene krever når de oppretter en låneavtale. Hvor mye du må betale i etableringsgebyr avhenger av lånets størrelse og hvilke satser banken benytter seg av.

Termingebyr er også kjent som administrasjonsgebyr. Dette er er gebyr du betaler hver måned sammen med den månedlige betalingen. Hvor mye et slikt gebyr ligger på varierer fra bank til bank. Noen få banker krever ingen gebyrer. Andre igjen har en sats mellom 29 og 59 kroner per måned.

Fakturagebyr og purregebyr er begge gebyrer du kan unngå, Fakturagebyret kreves for å sende ut faktura i posten. Inngår du en avtalegiro eller ber om e-faktura unngår du dette gebyret. Og purregebyr unngås ved å betale faktura i tide. Får du problemer med å betale, så ring banken. Du kan få utsettelse av betalingen, ofte uten ekstra kostnader.

Hvordan nedbetalingstid påvirker kostnader

Forbrukslånet har en fleksibel nedbetalingstid. Det betyr at du velger hvilken nedbetalingstid du ønsker. Maksimalt 5 år for ordinært forbrukslån og 15 år for refinansiering.

En felle mange lånesøkere går i er å fokusere kun på renter, gebyrer og de månedlige kostnadene. Lengre nedbetalingstid gir lavere månedlige kostnader, men du får i tillegg en høyere totalsum på lånet. Ved å redusere lånekostnaden fra tre til fem år kan lånet koste over 1 500 kroner ekstra i måneden. Til gjengjeld vil du redusere de månedlige kostnadene med flere tusen i året.

Grunnen til at nedbetalingstiden påvirker de totale kostnadene er lengden. Jo lengre nedbetalingstid du har jo, lengre betaler du renter og gebyrer. Du vil kanskje se at de effektive rentene blir relativt mye høyere på lån med ett til to års nedbetalingstid. Dette fordi etableringsgebyret spres ut over en kortere periode. Samtidig vil et lån med lengre nedbetalingstid få lavere rente.

Totale lånekostnader

De totale kostnadene knyttet til forbrukslånet påvirkes av renter, gebyrer og nedbetalingstiden. Selv om et lån har en gunstig rente og overkommelig månedsbeløp kan dette bli et dyrt lån. Dette avhenger ene og alene av nedbetalingstiden.

Her er to låneeksempler:

Eksempel 1: Lån på 150 000 kroner med en nedbetalingstid på 5 år og effektiv rente på 11,31 %. Det månedlige beløpet ligger på 3 225 kroner. Den totale kostnaden på dette lånet kommer på 43 481 kroner. Du vil med andre ord ende opp med å betale 193 481 kroner tilbake for dette lånet.

Eksempel 2: Lån på 150 000 kroner med en nedbetalingstid på 2 år og en effektiv rente på 11,73 %. De månedlige kostnadene går her opp til 6 960 kroner i måned. Men de totale kostnadene blir 17 036 kroner. Dette lånet får da et totalbeløp på 167 036 kroner. Du betaler over 3 000 kroner mer i måneden, men du sparer deg selv for over 26 000 kroner.

Sammenligning av lånetilbud

Siden bankene har ulike kriterier og tilbyr ulike lån er det verdt å søke lån flere steder. Da øker du ikke bare sjansene dine for å få innvilget lån. Du får også muligheten til å sammenligne de ulike lånetilbudene. Når du skal sammenligne er kostnaden på lånet viktig.

Vårt beste tips er å se på hvordan nedbetalingstiden påvirker totalbeløpet og månedskostnadene før du søker om lån. Dette kan du gjøre gjennom en lånekalkulator. Etter at du har fått lånetilbud må du se på renter, gebyrer og totale kostnader. På denne måten vil du finne frem til et lån du har råd til. Og det beste lånetilbudet på markedet for deg.

Ofte stilte spørsmål

Hvem kan søke om forbrukslån?

For å kunne søke om forbrukslån i Norge må du være minst 18 år gammel. Du må ha fast bosted i Norge og være registrert i folkeregisteret. Er du ikke registrert må du ha jobbet i og skattet til Norge de siste tre årene.

Tips: Se forsiden for mer info om forbrukslån

Hva er aldersgrensen på forbrukslån?

Aldersgrensen på å ta opp lån er 18 år i Norge. Men som et ledd i å bremse økningen av forbrukslån har bankene individuelle aldersgrenser. Noen tilbyr lån til alle over 18 år. Andre har igjen en aldersgrense på enten 23 eller 25 år.

Hva er rentene på forbrukslån?

Hva slags rente du får tilbud om vil være individuelt og avhengig av din kredittscore. Som en gjenganger kan vi si at vi sjelden ser lån med mindre enn 10 % effektiv rente. Har du nedbetalingstid på 1 år, kan du oppleve å få en effektiv rente opp mot 40 %.

Hvor mye kan jeg låne?

Med forbrukslån kan du låne mellom 1 000 og 600 000 kroner.

Hvor lang tid tar det før pengene står på konto?

Dette varierer fra bank til bank. Normalt tar det bankene under 24 timer å behandle søknaden. Så snart du har godkjent og sendt inn signert avtale må denne verifiseres av banken. Dette kan ta opp mot et døgn. Innimellom oftere, avhengig av når du søker. Fra banken har godkjent utbetaling av lånet til det står på din konto tar det normalt mellom 1 og 3 virkedager. I noen tilfeller kan det ta opptil 6 dager.

Hva kan forbrukslånet brukes til?

Alt utenom å finansiere pengespill. Populære bruksområder for forbrukslån er oppussing, kjøpe nye møbler, pusse opp hjemme og dekke uforutsette utgifter. Enkelte bruker også forbrukslånet til å betale for en ferie eller ha egenkapital ved boligkjøp.